EF SEB LU logo

Trajnostno poslovanje podjetij

course

Aims of the course

- Razumevanje ekonomike okolja in okoljsko vzdržnega menedžmenta.
- Razvijanje kompetenc za analiziranje okoljskih vplivov in posledic posameznih projektov, politik ali ukrepov.
- Razmevanje povezanosti vplivov posameznih deležnikov na okolje (država, podjetje, posameznik)
- Razumevanje ekonomskega vrednotenje posledic pričakovanih in nepričakovanih sprememb v podnebju in okolju.

Course syllabus

V dobi globalizacije je ena izmed prednostnih nalog postala usklajenost gospodarskega razvoja z varstvom okolja. Uvedba okoljskih strategij in sistemov za okoljsko upravljanje v podjetjih niso nova vprašanja. Predvideni predpisi, nastajajoči na podlagi politike integriranih izdelkov, preprečevanje onesnaževanja, manjša poraba energentov so privedli do konkurenčnih prednosti skozi zmanjševanje stroškov in tehnološki razvoj. To seveda ponuja priložnost za analizo teh tem v petih glavnih korakih:
1. Ekonomski koncpeti in ekonomska logika z okoljskega vidika
2. Pregled dogajanja na področju podnebnih sprememb
3. Globalizacija okoljskih problemov in uvajanje konceptov trajnostnega razvoja;
4. Uvedba okoljskih strategij in sistemov upravljanja;
5. Praktične uporabe teh strategij v mednarodnih in domačih podjetjih.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:30 in D-112
 
To top of page