EF SEB LU logo

Trženje v majhnih podjetjih

course

Aims of the course

- Razviti sposobnost za poglobljeno, celovito in kritično analizo prednosti in slabosti trženja v majhnem podjetju.
- Razviti sposobnost za apliciranje trženjske teorije, konceptov in analitičnih orodij pri reševanju konkretnih problemov in izzivov, s katerimi se srečuje majhno podjetje.
- Krepiti sposobnost za ustvarjalno razmišljanje in oblikovanje alternativnih rešitev.
- Razvijati spretnosti za jasno ustno in pisno izražanje pri opredelitvi problemov in utemeljevanju možnih rešitev.
- Razviti sposobnost za načrtovanje trženjskih aktivnosti v majhnem podjetju

Course syllabus

1. Slog trženja v majhnem podjetju
2. Vpliv lastnosti podjetnika na trženje v majhnem podjetju
3. Razvojne stopnje trženja v majhnem podjetju in sposobnosti podjetja
4. Tržno pozicioniranje in konkurenčne prednosti
5. Načrtovanje trženja v majhnem podjetju
6. Management izdelkov in inovacije
7. Oblikovanje cen in odločitve o tržnih poteh
8. Trženjsko komuniciranje
9. Značilnosti trženja storitev
10.Pomen ustvarjanja mreže povezav na področju trženja

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 14:30 in P-323
 
To top of page