EF SEB LU logo

Razvoj urbanega projekta v globalnem okolju

course

Aims of the course

Cilj predmeta je podati predlog rešitve obstoječega prostorskega problema na več nivojih. Pri predmetu se izdela in predstavi vmesno poročilo za investitorja in izdela celovita projektna naloga s končno predstavitvijo pred potencialnim investitorjem. Sodelovanje z investitorjem v procesu izdelave projekta.

Course syllabus

Študentje so razporejeni v interdisciplinarne skupine za projektno delo preko spletnih orodij. Vsaki skupini je dodeljen določen problem iz realnega sveta, ki zahteva kreativno večplastno rešitev. Delo usmerjajo in strukturirajo mentorji -- strokovnjaki na enem ali več segmentov tematike, ki jo zajema specifični projekt. Z raziskavo teoretičnih znanj in aplikacijo le-teh v delo projekta, študentje s podporo mentorjev oblikujejo metodologijo analize obravnavanega problema in na podlagi rezultatov analiz zasnujejo projektno nalogo. Projekt nato predstavijo gospodarstvenikom, ki nastopajo v vlogi investitorja.

Zastavljena naloge od vsake skupine zahteva sodelovanje študentov z različnim strokovnim znanjem. V okviru tega bodo študentje raziskovali naslednje tematike:

-Vpliv kapitalskih trgov na donosnost investicije v projekt
-Določanje donosnosti investicije v projekt
-Vpliv časa na pričakovano donosnost nepremičnine in ocenjevanje prihodnjih denarnih tokov
-Oblikovanje ideje in ocena donosnosti
- Razvijanje ideje v jasno določen projekt
-Osnovni elementi študije ekonomske upravičenosti
Strateška zasnova procesa trženja nepremičnine
- Urbanistična obdelava, analitično ovrednotenje in prezentacija podatkov o obravnavanem območju
- Reševanje konkretnih prostorskih problemov skozi raziskovalno delo
- Ocena značilnosti kulturne ali urbane krajine in uporaba spoznanj v načrtovanju prostora
- Analiza ustvarjene arhitekturne kompozicije. Sestavljanje prostorske kompozicije z jasnim oblikovnim jezikom, ki tvori dialog z obstoječim arhitekturnim prostoromCourse director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:30 in D-112
 
To top of page