EF SEB LU logo

Sodobno podjetništvo

course

Aims of the course

- Spoznati sodobna področja podjetniške teorije.
- Osvojiti ključne podjetniške koncepte, povezave med koncepti in pristope k razvijanju podjetniške misli.
- Spoznati genezo podjetniške priložnosti.
- Osvojiti osnovne principe podjetniške miselnosti. Razumeti vedenjske, kognitivne in psihološke značilnosti podjetnika.
- Spoznati podjetniške vire in oblike nefinančnega kapitala podjetnika.
- Razumeti vlogo podjetništva v obstoječih podjetjih in poznati značilnosti start-up podjetništva, dinamičnega podjetništva, socialnega podjetništva in podjetij, ki se rodijo kot globalna.

Course syllabus

1) Podjetniška perspektiva. Zakaj je pomembna?.
2) Podjetniške priložnosti. Kako nastanejo? Kako jih iskati? Razvijanje podjetniških priložnosti.
3) Podjetnik posameznik. Zakaj nekateri posamezniki - in ne drugi - odkrijejo in izkoriščajo podjetniške priložnosti? Motivacija za podjetništvo. Kognitivne značilnosti podjetnikov.
4) Podjetniški timi.
5) Nefinančni kapital podjetnika (socialni kapital, psihološki kapital in podjetniške mreže).
6) Podjetniški viri. Na virih osnovana teorija podjetja, bootstrapping, bricolage. Množično financiranje.
7) Kjer se konča podjetništvo in začne management. Start-up podjetništvo. Dinamično podjetništvo. Notranje podjetništvo.
8) Socialno podjetništvo.
9) Kontekst podjetniški aktivnosti. Razlike med panogami dejavnosti.
10) Podjetja, ki se rodijo kot globalna.
11) Neuspeh v podjetništvu.

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: Mateja Drnovšek 
  •  
  • Skype: mateja_drnovsek 
  • Office Hours
  • Wednesday at 15:00 in Online*
 
To top of page