EF SEB LU logo

Predmetnik

Struktura predmetnika usmeritve Ekonomija >>>

Predmetnik študentov, vpisanih na usmeritev Ekonomija (smeri: Ekonomija, Mednarodna ekonomija, Denar in finance) sledi standardnim predmetnikom doktorskih programov s področja ekonomije.


doctoral

Struktura predmetnika usmeritve Poslovne vede >>>

Predmetnik študentov, vpisanih na usmeritev Poslovne vede (smeri: Management in organizacija, Trženje, Finančni management, Računovodstvo, Podjetništvo, Turizem, Mednarodno poslovanje, Informacijsko-upravljalske vede, Operacijske raziskave, Poslovna logistika).

doctoral

Zbornik doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede 2022-23

Zbornik doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede 2021-22

Zbornik doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede 2020-21

Zbornik doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede 2019-20

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2022/2023 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2023/2024 bo objavljen predvidoma februarja 2023.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani