EF SEB LU logo

Predmetnik

Študijske obveznosti doktorskega programa obsegajo po 60 kreditnih točk po ECTS na letnik, in sicer 60 kreditnih točk po ECTS iz naslova organiziranih študijskih oblik (12 kreditnih točk po ECTS iz jedrnih predmetov, najmanj 18 kreditnih točk po ECTS iz skupine predmetov metodoloških osnov, najmanj 18 kreditnih točk po ECTS iz smernih seminarjev ter najmanj 12 kreditnih točk po ECTS iz individualnih oblik izobraževanja, t.j. iz aktivnega sodelovanja na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih) ter 180 kreditnih točk po ECTS v zvezi z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije. Skupen obseg študijskih obveznosti za štiri letnike znaša 240 kreditnih točk po ECTS.

1. letnik: 60 ECTS, organizirane oblike izobraževanja 30 ECTS

Jedrni predmeti ECTS (12)
Veščine raziskovalnega dela 6
Filozofija in teorija ekonomskih in poslovnih ved 6
Metodološke osnove (študent izbere predmete iz nabora - skupaj najmanj 18 ECTS) ECTS (18)
Matematika za ekonomske in poslovne vede 6
Verjetnost in statistika 6
Nadaljevalna ekonometrija 8
Ekonometrija panelnih podatkov 4
Ekonometrija časovnih vrst 4
Regresijski modeli v ekonomiji in poslovnih vedah 4
Teorija in praksa kvantitativnega raziskovanja 4
Teorija in praksa kvalitativnega raziskovanja 4
Izbirni metodološki predmeti 3-8
Delo na disertaciji (Pogoj za pridobitev kreditnih točk za delo na disertaciji je predstavitev osnutka dispozicije doktorske disertacije.) 30 ECTS

2. letnik: 60 ECTS

Smerni seminarji* (po 3 do 10 ECTS) 0-18 ECTS
Individualne oblike izobraževanja (sodelovanje na znanstvenih konferencah, delavnicah, doktorskih in raziskovalnih seminarjih) 0-12 ECTS
Delo na disertaciji (Delo na disertaciji se dokazuje s potrditvijo pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na Senatu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.) do skupno 60 ECTS 2.letnika

3. letnik: 60 ECTS

Smerni seminarji* (po 3 do 10 ECTS) 0-18
Individualne oblike izobraževanja (sodelovanje na znanstvenih konferencah, delavnicah, doktorskih in raziskovalnih seminarjih) 0-12 ECTS
Delo na disertaciji (Delo na disertaciji se dokazuje s potrjeno temo doktorske disertacije na Senatu Univerze v Ljubljani.) do skupno 60 ECTS 3.letnika

4. letnik: 60 ECTS

Individualne oblike izobraževanja (sodelovanje na znanstvenih konferencah, delavnicah, doktorskih in raziskovalnih seminarjih) 0-12 ECTS
Delo na disertaciji (Vključuje predstavitev rezultatov raziskovalnega dela pred zagovorom doktorske disertacije.) do skupno 60 ECTS 4.letnika

* Za vse smeri usmeritve Ekonomija sta obvezna smerna seminarja Mikroekonomija in Makroekonomija.

doctoral

Izbirni metodološki predmeti 2019/20


pdf icon Introduction to Structural Equations Modeling with LISREL

pdf icon Measurement Theory and Scaling


Smerni seminarji 2019/20


pdf icon Microeconomics

pdf icon Macroeconomics

pdf icon Consumer Behavior

pdf icon Multilevel Issues in Management and Organization


Ljubljana Doctoral Summer School 2020


Vabimo vas na informativni dan, ki bo v torek, 12. marca 2019 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119).

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2019 oddati prijavo za vpis.

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani