EF SEB LU logo

Predmetnik

Struktura predmetnika usmeritve Ekonomija >>>

Predmetnik študentov, vpisanih na usmeritev Ekonomija (smeri: Ekonomija, Mednarodna ekonomija, Denar in finance) sledi standardnim predmetnikom doktorskih programov s področja ekonomije.


doctoral

Struktura predmetnika usmeritve Poslovne vede >>>

Predmetnik študentov, vpisanih na usmeritev Poslovne vede (smeri: Management in organizacija, Trženje, Finančni management, Računovodstvo, Podjetništvo, Turizem, Mednarodno poslovanje, Informacijsko-upravljalske vede, Operacijske raziskave, Poslovna logistika).

doctoral

Predmetnik v študijskem letu 2019/2020 >>>

Vpis

Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2021/2022 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2021.

Obvestilo doktorskim študentom (Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju UL)

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani