EF FELU logo

Predmetnik

Študijske obveznosti obsegajo po 60 kreditnih točk na letnik, in sicer 60 kreditnih točk po sistemu ECTS iz naslova organiziranih oblik znanja (12 ECTS iz jedrnih predmetov, najmanj 18 ECTS iz skupine predmetov metodoloških osnov, najmanj 18 ECTS iz smernih seminarjev ter najmanj 12 ECTS iz individualnih oblik izobraževanja) ter 120 kreditnih točk v zvezi z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije. Tako znaša skupen obseg obveznosti 180 kreditnih točk po ECTS.

1. letnik: 60 ECTS, organizirane oblike izobraževanja 30 ECTS

Jedrni predmeti ECTS (12)
Veščine raziskovalnega dela 6
Filozofija in teorija ekonomskih in poslovnih ved 6
Metodološke osnove (študent izbere predmete iz nabora - skupaj najmanj 18 ECTS) ECTS (18)
Matematika za ekonomske in poslovne vede 6
Verjetnost in statistika 6
Nadaljevalna ekonometrija 8
Ekonometrija panelnih podatkov 4
Ekonometrija časovnih vrst 4
Regresijski modeli v ekonomiji in poslovnih vedah 4
Teorija in praksa kvantitativnega raziskovanja 4
Teorija in praksa kvalitativnega raziskovanja 4
Izbirni metodološki predmeti 3-8
Delo na disertaciji 30 ECTS

2. letnik: 60 ECTS

Smerni seminarji* (po 3 do 10 ECTS) 0-18 ECTS
Individualne oblike izobraževanja (sodelovanje na znanstvenih konferencah, delavnicah, doktorskih in raziskovalnih seminarjih) 0-12 ECTS
Delo na disertaciji do skupno 60 ECTS 2.letnika

3. letnik: 60 ECTS

Smerni seminarji* in/ali individualne oblike izobraževanja -
Delo na disertaciji do skupno 60 ECTS 3.letnika

* Za vse smeri usmeritve Ekonomija sta obvezna smerna seminarja Mikroekonomija in Makroekonomija.

doctoral

Izbirni metodološki predmeti 2017/18


pdf icon Introduction to Structural Equations Modeling with LISREL

pdf icon Measurement Theory and Scaling


Smerni seminarji 2017/18


pdf icon Advanced Performance Measurement with Application to Business Strategies

pdf icon Consumer behavior

pdf icon Multilevel issues in Management and Organization

pdf icon Microeconomics

pdf icon Macroeconomics


Ljubljana Doctoral Summer School 2018

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v ponedeljek, 19. marca 2018 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119).

Video tukaj >>>

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 26. junija 2018 oddati prijavo za vpis..

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani