EF SEB LU logo

Kvantitativne metode II

course

Aims of the course

- Razširiti in poglobiti znanje statističnih metod in predstaviti možnosti njihove uporabe zdravstvu in njegovem okolju.
- Usposobiti študenta za samostojno statistično raziskovanje na različnih ravneh zdravstvenega sistema.
- Spoznati delo s statističnim paketom.

Course syllabus

Uvod, ponovitev temeljnih pojmov, ocenjevanja parametrov
Preizkušanja hipotez
Enostavna in multipla linearna regresija
Nelinearna regresija in regresija z nepravimi spremenljivkami
Logit in probit modeli
Logistična regresija
Metoda glavnih komponent
Faktorska analiza
Razvrščanje v skupine
Korespondenčna analiza

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 15:00 in Zoom Room
 
To top of page