EF SEB LU logo

Kvantitativne metode II

course

Aims of the course

- Razširiti in poglobiti znanje statističnih metod in predstaviti možnosti njihove uporabe zdravstvu in njegovem okolju.
- Usposobiti študenta za samostojno statistično raziskovanje na različnih ravneh zdravstvenega sistema.
- Spoznati delo s statističnim paketom.

Course syllabus

Uvod, ponovitev temeljnih pojmov, ocenjevanja parametrov
Preizkušanja hipotez
Enostavna in multipla linearna regresija
Nelinearna regresija in regresija z nepravimi spremenljivkami
Logit in probit modeli
Logistična regresija
Metoda glavnih komponent
Faktorska analiza
Razvrščanje v skupine
Korespondenčna analiza

Course director(s)

 • Marko Pahor, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Mathematics, Statistics and Operations Research (Regular Member)
 • Academic Unit for Money and Finance (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 15:00 in Zoom Room
 • Office Hours
 • Monday at 12:00 in RZ-401
 
To top of page