EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 1 B

course

Aims of the course

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v nemškem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Predmet obravnava različne teme s področja šolanja, javnega nastopanja, zaposlovanja, poslovnega okolja, strukture in strategije podjetja, zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah. Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, prošnja za službo in življenjepis), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 11:30 in R-207
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-207
 
To top of page