EF SEB LU logo

Organizacijsko vedenje

course

Aims of the course

- Pridobiti znanje o temeljnih (tradicionalnih) in sodobnih teorijah in konstruktih, ki pojasnjujejo vedenje v organizacijah.
- Spoznati in osvojiti pripadajoče znanstveno pojmovno polje.
- Razumeti organizacijske procese ter vlogo posameznika (njegovih individualnih lastnosti) in skupin v teh procesih.
- Razviti celovit pogled na povezanost in prepletenost različnih dejavnikov in procesov organizacijskega vedenja.
- Razumeti pomen dejavnikov organizacijskega vedenja, načel in metod, ki so pomembni za uspešno delovanje in razvoj organizacij.
- Pridobiti sposobnost prenosa teoretičnih spoznanj na reševanje praktičnih primerov in pripravo strategij odzivanja.
-Razviti zmožnost kritičnega odnosa do teoretskih izhodišč, njihove medsebojne prepletenosti.

Course syllabus

1. Opredelitev področja in temeljni pojmi ter teorije organizacijskega vedenja

2. Vloga posameznika v organizaciji
2.1. Individualne vrednote
2.2. Koncepti povezani z osebnostjo
2.3. Stališča pri delu
2.4. Zaznavanje in proces individualnega odločanja
2.5. Učenje
2.6. Čustva in razpoloženje v organizacijskem okviru
2.7. Konstrukti in teorije motivacije

3. Skupinski procesi
3.1. Značilnosti skupinske dinamike
3.2. Timsko delo
3.3. Vodenje (tradicionalna in sodobna perspektiva)
3.4. Uspešno komuniciranje s sodelavci
3.5. Moč in vpliv na delovnem mestu
3.6. Reševanje konfliktov

4. Organizacijska dinamika
4.1. Stres in čuječnost v organizacijah
4.2. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
4.3. Sreča in blagostanje
4.4. Obvladovanje konfliktnih situacij: samoorganizacija in vloga kadrovskih politik
4.5. Organizacijska kultura in vrednote
4.6. Vplivi digitalizacije

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-313
  •  
  • LinkedIn: https://si.linkedin.com/in/katjamihelic 
  •  
  •  
 
To top of page