Organizational Behavior

course

Aims of the course

- Pridobiti znanje o temeljnih in sodobnih teorijah ter strokovnih izrazih, ki pojasnjujejo vedenje v organizacijah.
- Razumeti pomen vedenja zaposlenih za uspešnost organizacij.
- Razviti celovit pogled na povezanost in prepletenost različnih dejavnikov in procesov organizacijskega vedenja.
-Graditi zmožnosti znanstvenega proučevanja pojavov, ki se tičejo organizacijskega vedenja.
- Biti zmožen uporabe teorije pri reševanju problemov v praksi.
-Razvijati zmožnost kritičnega razmišljanja.

Course syllabus

Vsebina:
1. Opredelitev in kontekst organizacijskega vedenja

2. Posameznik
2.1. Individualne vrednote
2.2. Osebnostne lastnosti
2.3. Stališča in zaznave
2.4. Zaznavanje
2.5. Čustva in srečaa
2.6. Motivacija

3. Skupina
3.1. Skupinska dinamika
3.2. Timsko delo
3.3. Sodobi pristopi k vodenju
3.4. Vplivanje in reševanje konfliktov


4. Delovni procesi
4.1. Obvladovanje delovnih zahtev
4.2. Prispevanje
4.3. Ustvarjanje in spreminjanje


Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 12:45 in P-312
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 15:00 in P-313
 
To top of page