EF SEB LU logo

Projektni management

course

Aims of the course

Naučiti in usposobiti študente za management enostavnih projektov. Študentje bodo:
- spoznali vrste projektov in zahtevnost management le-teh
- spoznali ozadje raznih vrst projektov, razloge za izvedbo in dejavnike izbire
- razumeli in znali izvajati korake managementa projektov: planiranje, uveljavljanje in kontroliranje
- spoznali orodja, metode in tehnike managementa projektov
- seznanjeni z zaključevanjem projekta

Course syllabus

1 UVOD V MANAGEMENT PROJEKTOV - opredelitev projektov (vrste, značilnosti, življenjski cikel),namen, obseg in cilji projekta, udeleženci projektov in njihove vloge, opredelitev in področja managementa projektov, osebnostne lastnosti in veščine managerjev projektov
2 ZAČETEK/SNOVANJE PROJEKTA - proces snovanja in naročilo projekta,povezanost strategij in projektov
3 PRIPRAVA PROJEKTA - planiranje aktivnosti, rokov, stroškov, ljudi in drugih virov(klasično in s podporo MSP), plan obvladovanja projektnih tveganj, mesto projekta v organizaciji združbe, organigram deležnikov projekta, matrika pristojnosti in odgovornosti
4 VODENJE PROJEKTNEGA TIMA - stili vodenja, timsko delo, motiviranje, komuniciranje v timu, reševanje konfliktov
5 KONTROLIRANJE PROJEKTA - proces in področja kontroliranja, spremljanje poteka projekta, kontroliranje rokov, stroškov, kakovosti in tveganj, informacijski sistem za podporo kontroli
6 ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA - zaključevanje del, dokumentiranje, administrativni zaključek, razpustitev tima

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 10:00 in R-305
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in P-336
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in P-334
 
To top of page