EF SEB LU logo

Uvod v računovodstvo

course

Aims of the course

- Predstavitev pomena in vloge računovodske funkcije v podjetju
- Seznanitev s knjigovodskim procesom
- Predstavitev računovodskega izkazovanja temeljnih ekonomskih kategorij
- Razumevanje vsebine računovodskih izkazov
- Prikaz osnov analiziranja računovodskih izkazov

Course syllabus

1.Temelji računovodstva
2.Osnove bilance stanja in izkaza poslovnega izida
3.Računovodska enačba in osnove knjigovodstva 4.Knjigovodsko spremljanje sredstev
5.Knjigovodsko spremljanje kapitala in dolgov
6.Knjigovodsko spremljanje stroškov
7.Knjigovodsko spremljanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida
8.Časovno razmejevanje stroškov in prihodkov
9.Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)
10.Celovit primer knjiženja poslovnih dogodkov z izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida
11.Analiziranje računovodskih izkazov (vodoravna in navpična analiza, analiza računovodskih izkazov s kazalniki)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 9:00 in P306
  • Office Hours
  • Tuesday at 15:00 in R-313
 
To top of page