EF SEB LU logo

Sodobne teorije organizacije

course

Aims of the course

Prikazati različne razvojne poglede na organizacijo. Predstaviti in seznaniti študente s sedanjim organizacijskimi teorijami. Utemeljiti teorije ob upoštevanju njihovih predpostavk. Primerjati teorije med seboj.
Razviti spretnosti uporabe domače in tuje literature, uporabe različnih postopkov identifikacije in reševanja problemov, kritične analize in sinteze, oblikovanja ustreznih rešitev, ugotavljanja bistvenih elementov organizacije.

Course syllabus

1. Razumevanje teorije nasploh in organizacijskih teorij.
2. Razvoj različnih organizacijskih teorij: organizacija dela, ravnateljevanje, sociološka, sociološka s poudarjanjem razmerij, sistemska, razvita
3. Teorija transakcijskih stroškov
4. Situacijska teorija
5. Institucionalna teorija
6. Ekološko-populacijska teorija
7. Teorija razmerja med upravljanjem in ravnateljevanjem
8. Teorija mrež
9. Večnivojska teorija
10. Razmišljanje o možnem razvoju organizacije in organizacijskih teorij

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:00 in P-334
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 14:00 in P-344
 
To top of page