Accounting information for decision-making

course

Aims of the course

Spoznati, katere računovodske informacije so podlaga različnim poslovnim odločitvam
Razviti znanje o finančno računovodskih poročilih in vplivu različnih odločitev na poslovno uspešnost
Obvladati analizo računovodskih izkazov
Opredeliti pomen revizije za resnično in pošteno računovodsko poročanje
Razumeti stroške in njihove različne klasifikacije
Razumeti orodja poslovodnega računovodstva za odločanje

Course syllabus

I. Finančno računovodske informacije
I. 1. Razumevanje temeljnih računovodskih izkazov in učinki različnih poslovodnih odločitev na poslovni izid, finančni položaj podjetja in davke
I. 2. Pomen denarnega toka
I. 3. Odgovornost managementa za računovodsko poročanje in pomen revizije
I. 4. Analiza računovodskih izkazov: najpomembnejši kazalniki za razumevanje dobičkonosnosti, učinkovitosti obračanja sredstev, finančnega stanja in plačilne sposobnosti

II. Poslovodno računovodske informacije
II.1. Opredelitve stroškov in njihove klasifikacije
II.2. Analiza obsega poslovanja, stroški, dobiček.
II.3. Sodobne metode kalkulacije
II.4. Stroški, relevantni za odločanje
II.5. Analiza dobičkonosnosti proizvodov in kupcev
II.6. Planiranje in kontrola
II.7. Ovrednotenje poslovnih odločitev
II.8. Povezanost merjenja uspešnosti z nagrajevanjem managerjev

Course director(s)

 • Office Hours
 • Friday at 10:00 in P-214/I
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 12:00 in P306
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 11:00 in Online
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in D110
 
To top of page