EF SEB LU logo

Izbrane teme s področja ekonomskega in institucionalnega razvoja v Evropi

course

Aims of the course

- - Razviti razumevanje procesa prehoda iz samoupravnega in planskega v trzno gospodarstvo - Spoznati povezanost med predvidevanji ekonomske teorije in dejanskimi dogodki v drzavah v procesu prehoda - Razviti sposobnost analize problema in predstavitve rešitve na primeru vsebin s področja ekonomike tranzicije
- Prikazati pomen delovanja institucij na doseganje mikro in makroekonomskega ravnotezja

Course syllabus

1. UVOD-Razumeti tranzicijo 2. POLITIČNE OMEJITVE IN STRATEGIJA REFORM 2.1 Splošna negotovost, komplementarnost in optimalna hitrost reform 2.2 Politične omejitve in hitrost reform 2.3 Politična ekonomija privatizacije 3. ALOKATIVNE SPREMEMBE 3.1 Optimalna hitrost alokativnih sprememb 3.2 Hitrost liberalizacije cen 3.3 Zlom mehanizmov vladanja v podjetjih in ekonomska učinkovitost 4. SPREMEMBE V VLADANJU V PODJETJIH 4.1 Državno poseganje v podjetja 4.2 Rachet vpliv in stroge proračunske omejitve 4.3 Primerjava različnih politik privatizacije in prestrukturiranja 4.4 Vladanje v podjetjih (corporate governance) 5. FINANČNA TRANZICIJA IN VLOGA DRŽAVE 5.1. Vprašanje kredibilnosti (credible commitment) 5.2 Pravni okvir 5.3 Korupcija

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 10:00 in RZ-301
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 9:00 in R-302
 • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
 • ATTENTION:
 
To top of page