Video knjižnica raziskovalnih projektov

Nagrada Ekonomske fakultete raziskovalcem za najboljši objavljeni članek v letu 2019

Žeti sadove tujega dela - Mihelič, K. K., Culiberg, B. >>>

Razvoj spretnosti v obrnjenem mentorstvu - Kaše, R., Saksida, T., Mihelič, K. K. >>>

Marvelova mašinerija filmskih hitov - Škerlavaj, M. >>>

Nagrada Ekonomske fakultete raziskovalcem za najboljši objavljeni članek v letu 2018

Dejavniki energetsko učinkovitih obnov hiš v Sloveniji - Hrovatin, N., Zorić, J. >>>

Kombinirana oskrba v dobi near-shoringa - Jakšič, M. >>>

Zaznana mojstrska klima, občuteno zaupanje in deljenje znanja - Škerlavaj, M., Černe, M. >>>


Drugo

Vpliv denarnih in socialnih spodbud na kognitivno uspešnost - Repovš, G., Slana, A., Slapničar, S., M. Ličen, M., Hartman, F. >>>

Zmanjševanje ogljičnega odtisa v turizmu -Knežević Cvelbar, L. >>>

Vnašanje človečnosti v inovativnost - Černe, M. >>>

Na vrh strani