Video knjižnica raziskovalnih projektov - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Video knjižnica raziskovalnih projektov

Vabljeni k ogledu krajših video posnetkov o raziskovalnih projektih in dosežkih EF UL, ki predstavljajo novo znanje na področju ekonomije, poslovnih znanosti in poslovne informatike.Doc. dr. Matej Černe: Vnašanje človečnosti v inovativnost – moje tekoče raziskovanje


Inovativnost in digitalna preobrazba predstavljajo pomembne spremembe, ki se dogajajo na vseh ravneh družbe in gospodarstva. In medtem ko temeljno in aplikativno raziskovanje prikazuje inovativnost in digitalizacijo kot pozitivna dejavnika izboljšanja življenja, zaradi katerih naj bi posamezniki delali manj in bili bolj zdravi, dejstva izrisujejo temnejšo realnost. Posamezniki, ki se pri delu soočajo z zahtevo po inovativnosti, še posebej v kontekstu digitalnega dela, poročajo nižje ravni zadovoljstva in sreče, saj delajo več, so pod pritiskom na negotovem delovnem mestu, se počutijo pod stresom in izgoreni. Moje tekoče raziskovanje gradi na mojih obstoječih dognanjih s področja ustvarjalnosti/inovativnosti, oblikovanja dela, vodenja in skrivanja znanja. Uporablja večnivojsko stališče pri preučevanju negativnih vidikov inovativnosti in digitalizacije ter predlaga nov pristop k oblikovanju dela in organizacije z namenom vnašanja človečnosti v procese inovativnosti pri delu.Prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar - Zmanjševanje ogljičnega odtisa v turizmu


Ali lahko s pomočjo sprememb v obnašanja turistov zmanjšamo ogljični odtis v turizmu?Vpliv denarnih in socialnih spodbud na kognitivno uspešnost


Grega Repovš, Anka Slana (z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete), Mina Ličen in Sergeja Slapničar z Ekonomske fakultete ter Frank Hartmann z Erasmus University so z metodo slikanja možganov raziskovali vpliv družbenih spodbud na kognitivno uspešnost. V raziskavi so med drugimi družbenimi spodbudami merili tudi, koliko se udeleženci potrudijo, če zbirajo sredstva za dobrodelne namene in ne pridobivajo denarne koristi zase. Zbrana sredstva v višini 1.000 EUR so raziskovalci namenili begunskim otrokom brez staršev, ki živijo v Dijaškem domu v Postojni. Sredstva za celotno raziskavo je prispeval angleški inštitut za računovodstvo CIMA.

Na vrh strani