EF raziskave - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

EF raziskave

Raziskovalna dejavnost je poleg izobraževanja ena izmed ključnih dejavnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot znanstvenoraziskovalna institucija je fakulteta uveljavljena tudi v širšem mednarodnem raziskovalnem in izobraževalnem prostoru. Ponosni smo, da naši raziskovalci dosegajo odlične raziskovalne rezultate in radi bi jih delili tudi s širšim krogom bralcev.

Ravno zaradi uporabne vrednosti del predstavljamo rubriko EF raziskave, v kateri bomo objavljali raziskovalne dosežke naših sodelavcev.
1-5/100 novic
    
 

Analiza zunanjega izvajanja logistike v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih in spoznanja iz drugih držav.

Ključne besede: Zunanje izvajanje, logistika, logistična podjetja, proizvodnja, Slovenija, anketa. Avtorji: Dr. BUDLER, Marko; Prof. JAKŠIČ, Marko; VILFAN Teja, mag. Namen članka Analizirati stanje na področju zunanjega izvajanja logistike v Sloveniji med večjimi proizvodnimi podjetji in izsledke primerjati oz. dopolniti s praksami na področju zunanjega izvajanja logistike v drugih državah. Ciljna javnost: Za srednja in […]

>>>

 

Delovne zahteve in izgorelost: vloga vzajemnega zaupanja in tekmovalnega pritiska preko več ravni

Ključne besede: Izgorelost, zahteve dela, vzajemno zaupanje, tekmovalni pritisk, večnivojska analiza. Avtorji: Aldijana Bunjak, University of St Gallen; Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Noemi Nagy, University of South Florida; Heike Bruch, University of St Gallen. Namen članka V članku smo raziskovali, ali previsoke zahteve dela vodijo v izgorelost ter kako lahko organizacije z […]

>>>

 

Vpliv potrošniških stereotipov o blagovni znamki, njenem izvoru in uporabnikih na zaznano vrednost

Ključne besede: Z blagovno znamko povezani stereotipi, model vsebine stereotipov, toplina in kompetentnost, zaznana vrednost, nakupna namera. Avtorji: Gidaković, Petar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Žabkar, Vesna, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Szőcs, Ilona, Univerza na Dunaju; Diamantopoulos, Adamantios, Univerza na Dunaju; Florack, Arnd, Univerza na Dunaju; Egger, Martin, Univerza na Dunaju. Namen članka Namen […]

>>>

 

Organizacijske hierarhije v slovenskih predelovalnih dejavnostih

Ključne besede: Organizacijske hierarhije, človeški kapital, predelovalne dejavnosti. Avtorji: Sašo Polanec; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka Analiza organizacijskih hierarhij, ki temeljijo na znanju. Ciljna javnost: Proizvodni sektor, človeški viri. Kratek povzetek objave Predmet raziskave: Proučujemo organizacijske hierarhije v tranzicijski državi z uporabo ujemajočih se podatkov delodajalec-zaposleni za slovenska proizvodna podjetja. Izvedemo analizo in […]

>>>

 

Kako panožni in poklicni stereotipi vplivajo na porabniške ocene zaupanja, vrednosti in zvestobe do storitvenih znamk

Ključne besede: Poklicni stereotipi, stereotipi o storitvenih panogah, zaupanje porabnikov, zvestoba porabnikov, storitvene znamke, zadovoljstvo, delavci v storitvah. Avtorji: Petar Gidaković; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Vesna Žabkar; Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka Namen članka je pojasniti, zakaj se rast ravni zadovoljstva porabnikov ne odraža v rasti ravni zaupanja in zvestobe storitvenim blagovnim […]

>>>

Na vrh strani