EF SEB LU logo

Upravljalna ekonomika

course

Aims of the course

Predmet se osredotoča na sintezo ekonomske teorije, odločevalskih znanosti in na različna področja študija poslovodenja. Proučuje, kako so ta znanja medsebojno povezana, ko podjetje skuša doseči optimalne managerske odločitve v luči lastnih omejitev. Poseben poudarek bo na dejanskem doseganju managerskih odločitev v realnem svetu.

Course syllabus

1. Ekonomski koncepti strategije
2. Teorija podjetja: uvod v cenovne in proizvodne odločitve
3. Oblikovanje navpične verige
4. Odločitvena drevesa
5. Teorija iger
6. Izbrane vsebine iz oblikovanja cenovnih politik
7. Dinamične cenovne politike
8. Igra z nepopolnimi informacijami

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 11:00 in RZ-301
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in D-112
 •  
 •  
 •  
 •  
 
To top of page