EF SEB LU logo

Osnove turizma

course

Aims of the course

- Spoznati znanstveno opredelitev turizma.
- Spoznati osnovno terminologijo v turizmu.
- Spoznati dejavnike razvoja turizma.
- Spoznati strukturo in delovanje turističnega tržišča.
- Spoznati pomen turizma v svetu, v EU in v nacionalnih gospodarstvih.
- Spoznati osnovne ekonomske funkcije turizma.
- Spoznati osnove turistične politike in organiziranost turizma.
- Spoznati slovenski turizem.

Course syllabus

1. Uvod in opredelitev predmeta
2. Znanstvena opredelitev turizma
3. Osnovna terminologija v turizmu
4. Dejavniki razvoja turizma
5. Turistično povpraševanje, elastičnosti
6. Turistična ponudba
7. Turistični trg in struktura trga
8. Turistično gospodarstvo: od HORECA+TA do turističnega gospodarstva
9. Statistično spremljanje turizma
10. Razvoj turizma v svetu, EU in v Sloveniji
11. Osnove ekonomskega pomena turizma
12. Osnove turistične politike in organiziranost turizma
13. Študije primerov turizma

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-101
 
To top of page