EF SEB LU logo

Ravnanje z ljudmi pri delu

course

Aims of the course

- Seznaniti študente s teoretičnimi osnovami potrebnimi za razumevanje in usmerjanje ljudi k organizacijskim ciljem.
- Razviti študentove zmožnosti za učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu.
- Oblikovati managerje z izrednim občutkom za etiko in močnim občutkom socialne odgovornost.

Course syllabus

Opredelitev in cilji ravnanja z ljudmi pri delu
Menedžment človeških virov in posameznik
Kontekst ravnanja z ljudmi pri delu
Organizacijska kultura in RLD
Analiza in (pre)oblikovanje dela
Načrtovanje človeškihh virov
Privabljanje, izbiranje in uvajanje
Usposabljanje in razvoj
Kariere in management karier
Zagotavljanje delovne uspešnosti
Odnosi z zaposlenimi
Sistemi plač in nagrajevanja
Zadržanje in odpuščanje zaposlenih
Pravni vidiki delovnih razmerij
Mednarodni management človeških virov
Strateški management človeških virov
Etičnost pri delu z ljudmi
Trendi in izzivi ravnanja z ljudi pri delu

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in P-313
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 14:00 in P-334
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in P-334
 
To top of page