Introduction to Business

course

Aims of the course

* Seznaniti študente s temeljnimi kategorijami v poslovanju podjetij in drugih organizacij.
* Razviti znanja, ki bodo študentu omogočila hitrejše in boljše razumevanje posameznih poslovno-organizacijskih predmetov v višjih letnikih.
* Prispevati k boljšemu razumevanju vsebine in problematike poslovanja podjetij in drugih organizacij.

Course syllabus

1. Uvod: Podjetje in druge organizacije
2. Poslovni proces, faze v poslovnem procesu in prvine poslovnega procesa
3. Sredstva in viri sredstev v podjetjih in drugih organizacijah
4. Teoretični vidiki zakonitosti produkcije in njihov odraz v praksi poslovanja podjetij in drugih organizacij
5. Stroški in njihove različne razvrstitve
5.1. Delitev stroškov glede na obnašanje in z njo povezani koncepti: stalni stroški, spremenljivi stroški, mejni stroški, prag rentabilnosti, optimalni obseg poslovanja
5.2. Povezava teorije produkcije in teorije stroškov
5.3. Naravne vrste stroškov: amortizacija, stroški dela, stroški predmetov dela, stroški storitev
5.4. Kalkulacije in z njimi povezani pojmi: stroškovno mesto, neposredni in posredni stroški, metode ugotavljanja lastnih cen poslovnih učinkov
6. Oblikovanje prodajnih cen v organizacijah
7. Poslovni uspeh in poslovna uspešnost
7.1. Prihodki in odhodki
7.2. Poslovni uspeh: dobiček, izguba
7.3. Uspešnost poslovanja: produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost
7.4. Razlike v ugotavljanju uspeha in uspešnosti poslovanja med podjetji in drugimi organizacijami
7.5. Pomen ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) za poslovanje organizacij (delavnica z oddajo naloge)

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in P-336
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in P-336
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in D110
 
To top of page