EF SEB LU logo

Organizacijska omrežja

course

Aims of the course

Cilj predmeta je:
• seznaniti slušatelje z osnovnimi značilnostmi omrežij v in med organizacijami
• predstaviti najbolj pomembne koncepte in teorije s področja socialnih omrežij v organizacijah
• predstaviti uporabnost omrežnih konceptov in teorij pri obravnavi relevantnih vsebinskih problemov, s katerimi se srečujejo organizacije
• spodbuditi uporabo omrežnih pogledov in konceptov v vsakdanji poslovni praksi
• seznaniti slušatelje z osnovami analize organizacijskih omrežij

Predmetno specifične kompetence, ki jih bodo študentje dobili tekom študija so: sposobnost prepoznavanja in vrednotenje formalnih in neformalnih omrežij v organizaciji in med njimi, sposobnost uporabe orodij za analizo organizacijskih omrežij, smisel za sistematično dojemanje socialne strukture v organizaciji, sposobnost za agentsko vlogo pri spreminjanju organizacijskih omrežij v produktivne in etične namene, zmožnost relacijskega razmišljanja

Course syllabus

V okviru predmeta bodo študentje spoznali naslednje vsebine:
1) Opredelitev organizacijskih omrežij znotraj in med organizacijami
2) osnovni koncepti in teorije organizacijskih omrežij:
a. Značilnosti organizacijskih omrežij (akterji, dvojica, trojice, omrežje)
b. Popolna in osebna (ego) omrežja
c. Šibke in močne vezi, strukturne luknje
d. Večrazsežnost odnosov
Zaznavanje omrežij
e. Mali svetovi
f. Teorija družbenega ravnotežja, Teorija družbenih primerjav
3) Osnove analize organizacijskih omrežij in uporabnost orodij
4) Proučevanje izbranih omrežij v organizacijah
a. Omrežja delovnega sodelovanja
b. Omrežja znanja in učenja
c. Omrežja pretoka idej in ustvarjalnosti
d. Omrežja kariernega razvoja in uspeha
g. Omrežja oviranja in obrekovanja
5) Proučevanje izbranih medorganizacijskih omrežij
a. Inovacijska in razvojna omrežja
b. Finančna in druga korporacijska omrežja

Course director(s)

 • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
 • Twitter: @SkerlavajMiha 
 • Skype: mihaskerlavaj 
 • Office Hours
 • Tuesday at 15:00 in K-215
 • Marko Pahor, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Mathematics, Statistics and Operations Research (Regular Member)
 • Academic Unit for Money and Finance (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in RZ-107
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 14:00 in P-334
 
To top of page