EF SEB LU logo

Podjetništvo v javnem sektorju

course

Aims of the course

Študent naj bi spoznal/razvil:
- javni sektor kot prostor za uresničevanje podjetništva
- oblike podjetništva, ki se lahko pojavljajo v povezavi z javnim sektorjem
- način izdelave poslovnega načrta za uveljavljanja podjetništva v javnem sektorju
- znanja in spretnosti za managiranje podjetniških podvigov v javnem sektorju

Course syllabus

1. Opredelitev podjetništva v javnem sektorju
1.1 opredelitev javnega sektorja
1.2 »new public management«
1.3 podjetništvo v javnem sektorju
1.4 podjetnik v javnem sektorju
1.5 notranje podjetništvo v javnem sektorju
1.6 financiranje javnega sektorja

2. Področja uveljavljanja podjetništva v javnem sektorju
2.1 dejavnosti javnega sektorja kot priložnost za ustanovitev novega podjetja
2.2 podjetništvo v javni upravi
2.3 inovativnost v javnem sektorju

3. Načrtovanje podjetniškega podviga v javnem sektorju
3.1 opredeljevanje vizije, poslanstva in strateških ciljev v organizacijah javnega sektorja
3.2 inovativni poslovni modeli
3.3 opredeljevanje organiziranja podjetniškega podviga v javnem sektorju
3.4 javno-zasebna partnerstva
3.5 ekonomika podjetniškega podviga

4. Managerska orodja za podjetništvo v javnem sektorju
4.1 motiviranje in oblikovanje organizacijske kulture (problem principala in agenta v javnem sektorju)
4.2 trženje v javnem sektorju
4.3 uporaba sistema uravnoteženih kazalnikov
4.4 organizacijski dizajn
4.5 analiza učinkovitosti
4.6 analiza dobrobiti in stroškov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-304
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-309
 
To top of page