EF FELU logo

Ravnanje z ljudmi pri delu

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente s teoretičnimi osnovami potrebnimi za razumevanje in usmerjanje ljudi k organizacijskim ciljem.
- Razviti študentove zmožnosti za učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu.
- Oblikovati managerje z izrednim občutkom za etiko in močnim občutkom socialne odgovornost.

Vsebina predmeta

Opredelitev in cilji ravnanja z ljudmi pri delu
Analiza in načrtovanje človeških virov
Analiza in (pre)oblikovanje dela
Privabljanje izbiranje in uvajanje
Usposabljanje in razvoj
Zagotavljanje delovne uspešnosti
Odnosi z zaposlenimi
Sistemi plač in nagrajevanja: pregled elementov in osnovne plače
Sistemi plač in nagrajevanja: plačilo za uspešnost in nagrade
Zadržanje in odpuščanje zaposlenih
Pravni vidiki delovnih razmerij
Mednarodni menedžment človeških virov
Etičnost pri delu z ljudmi
Trendi in izzivi ravnanja z ljudi pri delu

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-313
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-334
 
Na vrh strani