Smernice korporativne integritete

Kako obvladati korupcijska tveganja?

Ob pomembnem spoznanju, da so integriteta in načela poslovne etike ključna za doseganje poslovne uspešnosti in blaginje ljudi, ter ob upoštevanju dejstva, da je poslovanje v koruptivnem okolju drago in povzroča velike ekonomske neučinkovitosti, so v sodelovanju:

nastale Smernice korporativne integritete v skladu z OECD smernicami o notranji kontroli, etiki in skladnosti poslovanja (Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance).

Namen Smernic je, da gospodarskim družbam služijo kot usmeritve za sistematično uveljavljanje teh vrednot in da jim s priloženimi primeri najboljših praks, vzorci dokumentov in primeri načinov uveljavljanja pomagajo pri sistemskem uveljavljanju načel korporativne integritete v njihovo poslovanje.

Več o Smernicah, dobrih praksah, in partnerjih, ki so jih ustvarili, lahko preberete na njihovi spletni strani.

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani