EF FELU logo

Za boljši jutri

1. STRATEGIJA: z znanjem, inovativnostjo in integriteto do učinkovitih in ustvarjalnih rešitev za prispevek Ekonomske fakultete k trajnostnemu razvoju

Pozitivno energijo bomo ustvarjali z vključevanjem vseh študentov in zaposlenih v skrbno izbrane aktivnosti, procese in projekte družbene in okoljske odgovornosti ter odkritim komuniciranjem znotraj EF in navzven. To je vzvod za večanje zadovoljstva ključnih deležnikov (študenti, zaposleni, poslovni partnerji in širša javnost) in tako pomemben element doseganja strateških ciljev EF.

2. ZNANJE, INTEGRITETA, INOVATIVNOST

 • a) ZNANJE

  Razvoj in raba znanja s področja D/O odgovornosti v učnih načrtih predmetov, razvoj novih produktov (poslovne akademije, skupni mednarodni programi, moduli).

 • b) INTEGRITETA

  Načrt integritete EF (UL) po ZIntPK (2010), komunikacija, dvig osebnostnih in poklicnih vrlin, obvladovanje tveganj korupcije.

 • c) INOVATIVNOST

  Ideje za bolj učinkovito rabo različnih naravnih virov ali drugih resursov ter za dvig osveščenosti o nujnosti prispevanja k trajnostnemu razvoju ter uresničevanje idej.

Kontakt:

 • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
 • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani