EF FELU logo

Ekonomska fakulteta ima mobilnostni načrt

Ekonomska fakulteta želi aktivno sodelovati pri zagotavljanju pogojev za spremembe potovalnih navad študentov, zaposlenih in obiskovalcev, da bi čim več poti opravili peš, s kolesom ali javnimi prevoznimi sredstvi. Zato smo v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS leta 2012 izdelali pdf icon Mobilnostni načrt EF. Na podlagi izkušenj v Zahodni Evropi in ZDA imajo taki načrti vrsto pozitivnih učinkov na učinkovitost zaposlenih in ustanove in na okolje.

Z njim načrtujemo izboljšati dostopnost in upravljati s prometom, ki dnevno nastaja v območju fakultete, hkrati pa ozaveščati študente, zaposlene in obiskovalce o pomembnosti trajnostne izbire prevoznih sredstev.

S pripravo Mobilnostnega načrta deluje Ekonomska fakulteta na tem področju korak pred ostalimi fakultetami in tudi drugimi institucijami. Da je bila odločitev za pripravo pravilna, kaže tudi dejstvo, da je MOL pred kratkim v svoj občinski prostorski načrt vključila pripravo mobilnostnih načrtov kot obveznih podlag pri gradnji novih velikih generatorjev prometa v občini.

Kot del uresničevanja mobilnostnega načrta Ekonomska fakulteta sodeluje tudi v evropskem projektu PTP-Cycle, v okviru katerega bo Urbanistični inštitut Republike Slovenije v Ljubljani preizkušal učinkovitost osebnega mobilnostnega svetovanja, ki se v Veliki Britaniji v zadnjih letih uveljavlja kot zelo učinkovit način spreminjanja potovalnih navad.

Projekt PTP-Cycle (Personalized Travel Planning for Cycling)

Pomladi leta 2014 je Ekonomska fakulteta sodelovala z Urbanističnim inštitutom RS v evropskem projektu PTP-Cycle (Personalized Travel Planning for Cycling). Namen projekta je bil preizkusiti učinkovitost osebnega mobilnostnega svetovanja, ki se v Veliki Britaniji v zadnjih letih uveljavlja kot zelo učinkovit način spreminjanja potovalnih navad. Osebno mobilnostno svetovanje je metoda za spodbujanje ljudi k razmisleku o trenutnih potovalnih navadah in možnostih za njihovo spremembo. Temelji na kratkem strukturiranem pogovoru vsakega (zainteresiranega) zaposlenega s svetovalcem. Ta na podlagi rezultatov pripravi paket osebno prilagojenih informacij, spodbud in drugih gradiv za bolj trajnostne načine opravljanja poti. Ekonomska fakulteta je zagotovila podporo pri obveščanju zaposlenih in izvajanju aktivnosti. Rezultati projekta so dostopni na ptpcycle-europe.eu.

Na vrh strani