Ekonomska fakulteta ima mobilnostni načrt

Ekonomska fakulteta je želela aktivno sodelovati pri spremembah potovalnih navad študentov, zaposlenih in obiskovalcev. Zato smo v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS leta 2012 izdelali pdf icon Mobilnostni načrt EF.

Z njim ozaveščamo študente, zaposlene in obiskovalce o pomembnosti trajnostne izbire prevoznih sredstev ter, da bi čim več poti opravili peš, s kolesom ali z javnimi prevoznimi sredstvi.

Kot del uresničevanja mobilnostnega načrta je Ekonomska fakulteta sodelovala tudi v evropskem projektu PTP-Cycle, v okviru katerega je Urbanistični inštitut Republike Slovenije v Ljubljani preizkušal učinkovitost osebnega mobilnostnega svetovanja, ki se v Veliki Britaniji v zadnjih letih uveljavlja kot zelo učinkovit način spreminjanja potovalnih navad ljudi.

Do konca leta 2018 bo na podlagi opravljene primerjave o potovalnih navadah študentov in zaposlenih na EF iz leta 2018 z analizo iz leta 2012 (UIRS), izdelan predlog mobilnostnega načrta za EF UL za obdobje 2018-2022.

Prve ugotovitve kažejo, da so potovalne navade študentov v letu 2018 bolj okoljsko naravnane kot leta 2012, saj uporabljajo več okolju prijaznih prevoznih sredstev. Izstopa predvsem večja uporaba avtobusa in kolesa ter manjša uporaba avtomobila. Prav tako zaposleni na Ekonomski fakulteti v letu 2018 več kolesarijo in hodijo kot leta 2011.

Projekt PTP-Cycle (Personalized Travel Planning for Cycling)

Pomladi leta 2014 je Ekonomska fakulteta sodelovala z Urbanističnim inštitutom RS v evropskem projektu PTP-Cycle (Personalized Travel Planning for Cycling). Namen projekta je bil preizkusiti učinkovitost osebnega mobilnostnega svetovanja, ki se v Veliki Britaniji v zadnjih letih uveljavlja kot zelo učinkovit način spreminjanja potovalnih navad. Osebno mobilnostno svetovanje je metoda za spodbujanje ljudi k razmisleku o trenutnih potovalnih navadah in možnostih za njihovo spremembo. Temelji na kratkem strukturiranem pogovoru vsakega (zainteresiranega) zaposlenega s svetovalcem. Ta na podlagi rezultatov pripravi paket osebno prilagojenih informacij, spodbud in drugih gradiv za bolj trajnostne načine opravljanja poti.

Ekonomska fakulteta je zagotovila podporo pri obveščanju zaposlenih in izvajanju aktivnosti. Rezultati projekta so dostopni na ptpcycle-europe.eu.

Na vrh strani