Udejanjanje Načel za odgovorno izobraževanje na področju managementa

Načela za odgovorno izobraževanje na področju managementa (Principles for Responsible Management Education ali PRME) spodbujajo poslovne šole k odgovornemu delovanju in izobraževanju. Gibanje PRME, ki temelji na šestih načelih; namen, vrednote, metode, raziskovanje, sodelovanje in medsebojen dialog, spodbuja poslovne šole k vključevanju konceptov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Glavni cilj gibanja je razvoj nove generacije poslovnih voditeljev, ki bodo kos zapletenim izzivom s katerimi se soočajo podjetja in družba v 21. stoletju.

V sklopu PRME poslovne šole in univerze po vsem svetu stremijo k postopnemu prilagajanju svojih programov, raziskovalne dejavnosti, metod poučevanja in institucionalnih strategij novim poslovnim izzivom in priložnostim.

PRME načela

Načelo 1: NAMEN

Skrbeli bomo za razvoj študentov, ki bodo sposobni ustvarjati trajnostno vrednost za podjetja in družbo in delati na trajnostnem in vključujočem gospodarstvu.

Načelo 2: VREDNOTE

Vrednote globalne družbene odgovornosti, ki so predstavljene v mednarodnih pobudah, kot so United Nations Global Compact, bomo vključili v naše študijske dejavnosti in predmetnike.

Načelo 3: METODE

Ustvarili bomo izobraževalne okvirje, procese in podporno okolje z namenom kakovostnega izkustvenega učenja za odgovorno vodenje.

Načelo 4: RAZISKOVANJE

Sodelovali bomo v konceptualnih in empiričnih raziskavah, ki spodbujajo razumevanje o vlogi, dinamiki in vplivu družbe pri oblikovanju socialne, okoljske in gospodarske trajnostne vrednosti.

Načelo 5: SODELOVANJE

Sodelovali bomo z managerji poslovnih korporacij z namenom širjenja znanja za skupno soočanje z izzivi družbene in okoljske odgovornosti ter skupno raziskovanje učinkovitih pristopov pri soočanju s temi izzivi.

Načelo 6: MEDSEBOJNI DIALOG

Skrbeli bomo za podporo in medsebojni dialog med vzgojitelji, študenti, podjetji, vlado, potrošniki, mediji, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi skupinami in deležniki o kritičnih vprašanjih, ki so povezani z globalno družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem.

PRME poročila

Poročila o napredku Ekonomske fakultete kažejo na dosežke fakultete v zvezi z izvajanjem PRME načel. Načela odgovornega izobraževanje se odražajo v poslanstvu, viziji in vrednotah fakultete ter so vključena v učne načrte predmetov.


Na vrh strani