Zaupne osebe UL EF - ukrepanje proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja.

V skladu s pravilnikom vsaka članica UL imenuje zaupne osebe, ki so posebej usposobljene za obravnavo nadlegovanja in h katerim se lahko obrnejo po pomoč zaposleni, študentke in študenti ter druge na Ekonomski fakulteti zaposlene osebe, ne glede na njihovo delovno mesto oziroma položaj ali vrsto pogodbe o zaposlitvi, kot tudi druge osebe opredeljene v 3. členu Pravilnika. Na Ekonomski fakulteti so bili kot zaupne osebe imenovani:

Univerza v Ljubljani se zavzema za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. Nesprejemljivo je vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, posega v osebnostne pravice in integriteto posameznice, posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali sovražno okolje. Univerza v Ljubljani se zavezuje k aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine. Vsi na Univerzi so dolžni spodbujati in razvijati spoštljivo sodelovanje ter si prizadevati za mirno reševanje morebitnih sporov.

Video o Ekonomski Fakulteti[+introtext+]
Na vrh strani