EF SEB LU logo

Management v športu

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti z osnovami managementa v športu, s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontrolo kot štirimi funkcijami managementa v športnih organizacijah, z osnovnimi poslovnimi funkcijami v športnih organizacijah ter z osnovami managementa športne infrastrukture in športnih prireditev.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa v športu, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju managementa v športu.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa v športu.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management in ekonomiko poslovanja
2. Uvod v management v športu
3. Planiranje v športu
4. Organiziranje v športu
5. Vodenje v športu
6. Kontrola v športu
7. Poslovne funkcije v športu
8. Management športne infrastrukture in športnih prireditev
9. Preteklost, sedanjost in prihodnost managementa v športu: razvoj področja s strokovnega in znanstvenega vidika

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 11.00 v P-327
  • Udeležbo najavite po emailu do ponedeljka do 16h. // Announce your participation by email until Monday, 4 pm.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani