Podiplomsko izobraževanje: Vpisna mesta - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Vpisna mesta v študijskem letu 2019/20

Program Število razpisanih mest za državljane Slovenije in EU Število razpisanih vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva
Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij
Bančni in finančni management* 70 40 21 20
Denar in finance* 35 0 12 0
Ekonomija* 25 30 10 15
Javni sektor in ekonomika okolja 0 100 0 50
Kvantitativne finance in aktuarstvo* 50 0 15 0
Management 90 40 15 20
Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu 0 40 0 20
Management v športu 0 30 0 15
Mednarodno poslovanje* 50 15 15 15
Podjetništvo 60 40 18 20
Poslovna informatika* 60 40 24 20
Poslovna logistika 40 20 12 10
Poslovodenje in organizacija* 35 100 12 50
Računovodstvo in revizija 70 40 15 20
Trženje* 60 60 15 30
Turistični management (EMTM) 35 35 35 35
Turizem* 40 0 12 0

* program se izvaja v slovenskem in v angleškem jeziku

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Na vrh strani