EF SEB LU logo

Organizacijski in pravni vidiki športa

predmet

Cilji predmeta

- Razumevanje organiziranosti športa na mednarodni ravni in v Sloveniji.
- Razumevanje programske podstrukture športa, temeljnih organizacijskih aktov na področju športa ter vrednotenja športnih panog v Sloveniji.
- Razumevanje ekonomskih vidikov športa, javnega in zasebnega financiranja športa ter ureditve financiranja različnih vrst športnih organizacij v Sloveniji.
- Razumevanje pravne ureditve športa na mednarodni ravni in v Sloveniji.
- Razumevanje različnih ureditev položaja športnikov in strokovnih športnih delavcev v svetu in v Sloveniji.
- Razumevanje načinov reševanja sporov v športu ter problematike dopinga in nasilja v športu.

Vsebina predmeta

1. Organiziranost športa na mednarodni ravni in v Sloveniji
2. Programska podstruktura športa v Sloveniji
3. Temeljni organizacijski akti na področju športa v Sloveniji
4. Model vrednotenja športnih panog v Sloveniji
5. Ekonomski vidiki športa ter javno in zasebno financiranje športa
6. Financiranje različnih vrst športnih organizacij v Sloveniji
7. Temeljni pravni akti na področju športa na na mednarodni ravni in v Sloveniji
8. Primerjalni pregled položaja športnikov in strokovnih športnih delavcev v svetu in v Sloveniji
9. Reševanje sporov v športu
10. Problematika dopinga in nasilja v športu

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 13.10 v P-311
 • Govorilne ure potekajo po predhodnem dogovoru po e-pošti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani