EF SEB LU logo

Strateški izzivi slovenske logistike

predmet

Cilji predmeta

Namen predmeta je analizirati strateške izzive slovenske logistike v Sloveniji kot članici Evropske unije. Zaradi vpetosti slovenskega gospodarstva v evropske trgovinske tokove ter zaradi strateške lege Slovenije bo v prihodnjih letih izjemno naraščal pomen slovenske logistike. Pomembna bo izgradnja celovite fizične logistične infrastrukture, predvsem pa razvoj celovitih intermodalnih logističnih storitev, ki bodo kombinirale pomorski, cestni in železniški transportni prevoz s špediterskimi in finančnimi storitvami. Cilji predmeta so:

- analizirati zgodovinski in ekonomski pomen slovenske logistike,
- predstaviti temeljne strateške izzive in dileme na tem področju,
- razumeti strateške interese Slovenije kot bodočega ključnega logističnega centra za Srednjo in Vzhodno Evropo,
- pripraviti študente za delo na konkretnih projektih na tem področju.

Vsebina predmeta

Predmet se izvaja v enem semestru in bo pokrival naslednje vsebine:

• Globalni transportni koridorji in transportni tokovi,
• Zgodovinski pomen Slovenije kot tranzitne države,
• Zgodovinski strateški gospodarski interesi držav iz gravitacijskega območja,
• Pomen in ekonomski potencial gravitacijskega območja,
• Izgradnja sodobne transportne infrastrukture,
• Razvoj celovitih intermodalnih logističnih storitev,
• Pomen Luke Koper, železnice in transportnih podjetij,
• Možnosti širitve in razvoja celovitih regionalnih logističnih storitev.

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-207
 
Na vrh strani