EF SEB LU logo

Osnove managementa zdravstvenega varstva

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente z osnovami in nekaterimi zahtevnejšimi izzivi managementa v splošnem.
- Seznaniti študente z aktualnimi vsebinami sodobnega managementa.
- Študent mora ob koncu predmeta razumeti razliko med managementom in upravljanjem (managerjem in lastnikom) ter med delom in odgovornostmi managerja in strokovnjaka, vse z vidika organizacij zdravstvenega varstva.
- Poznal bo temeljne funkcije managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), vrste managementa (strateški, operativni, projektni) ter ključne vsebine sodobnega managementa:
- razvijanje poslanstva in vizije,
- oblikovanje strateških ciljev in strategije,
- razvijanje sistemov kazalcev za merjenje uspešnosti,
- razvijanje sistemov za nagrajevanje zaposlenih.
- Razumel bo pomen dobre komunikacije med zdravstvenimi delavci in drugimi deležniki ter ključne izzive kriznega komuniciranja v zdravstvu.
- Razumel bo ključne izzive managementa sprememb.

Vsebina predmeta

1. Uvod v ključne izzive razvijanja in uresničevanja strategij (strateški management)
2. Delavnice (razvijanje strategij zdravstvenih organizacij, podjetij in drugih združb v zdravstvu po metodi Balanced Scorecard 3. generacije (skupinsko delo na praktičnih primerih)):
- razvijanje vizije strateškega uspeha
- razvijanje strateških aktivnosti in strateških rezultatov (angl. Strategy Map)
- dokumentiranje strateških aktivnosti
- razvijanje kazalcev za strateško kontrolo, uravnoteževanje kontrole in zaupanja
3. Krizno komuniciranje v zdravstvenem varstvu
4. Komunikacija med zdravstvenimi delavci in njihovimi ciljnimi skupinami - vloga vodstvenih delavcev

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • četrtek ob 11.00 v P-325
  • Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/94540139863 Meeting ID: 945 4013 9863
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani