EF SEB LU logo

Poslovodenje v mednarodnem okolju

predmet

Cilji predmeta

- Pridobiti znanja s področja mednarodnega poslovodenja.
- Spoznati procese oblikovanja, prenosa in delovanja poslovnih sistemov in procesov podjetij na različnih mednarodnih trgih.
- Spoznati posebnosti večnacionalnega poslovanja, razvoja oblik kooperativnega mednarodnega poslovanja, vstopov podjetij na mednarodne trge ter njihovih strategij razvoja.
- Pridobiti zavedanje o kulturoloških, ekoloških, etičnih in drugih različnostih mednarodnih trgov v večnacionalnem poslovanju podjetij.
- Razviti sposobnosti in veščine analitičnega pristopa in kritičnega spremljanja dogajanj na sodobnih mednarodnih trgih, skupinskega dela, zbiranja in iskanja podatkov, reševanja problemov.

Vsebina predmeta

1. Posebnosti poslovodenja, trženja in organizacije podjetij v mednarodnem okolju.
2. Ofenzivne in kreativne poslovne strategije in politike.
3. Funkcionalni in procesni vidiki večnacionalnega poslovanja: trženjski splet v večnacionalnem poslovanju, upravljanje s človeškimi viri, finančni vidiki, tržne poti in logistika, raziskave in razvoj, proizvodnja; posebnosti trgov in trendov selitve ter integralnega upravljanja funkcij in procesov v večnacionalnem okolju;organizacijske posebnosti večnacionalnega poslovanja.
4. Hitro rastoči načini mednarodnega poslovanja (mrežne, hierarhične in pogodbene oblike).
5. Razvoj vstopnih strategij podjetij na mednarodne trge.
6. Kultura in etika v mednarodnem poslovnem okolju.
7. Pričakovani razvoj večnacionalnega poslovodenja.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.00 v P-349
 • Please email me to let me know if you are planning on coming to office hours.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 9.00 v P-214/2
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom (https://uni-lj-si.zoom.us/j/99482192028?pwd=SjU0OGhSMExSRDdncm5sSGNVUGJnZz09) po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • By appointment: https://app.simplymeet.me/anastas-vangeli/officehours
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani