EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 1

predmet

Cilji predmeta

Predmet sistematično gradi znanje poslovne in ekonomske terminologije v angleškem jeziku. Razvija govorne in pisne oblike poslovnega komuniciranja v angleškem jeziku. Študentom omogoča, da znanje angleškega jezika umestijo v sodobno poslovno okolje in jih usposablja za učinkovito rabo angleške študijske in referenčne literature.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved: izobraževanja na tem področju, javnega nastopanja, zaposlovanja, strukture in strategije podjetja, finančnih izkazov podjetja, zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah (formalni in neformalni razgovor, predstavitve, telefoniranje in pisne oblike komunikacije). Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, e-sporočilo, prošnja za službo in življenjepis, poslovna korespondenca), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 12.00 v R201 /P120
  • GU po predhodnem dogovoru po e-mailu Office hours upon prior email notification
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani