EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 1

predmet

Cilji predmeta

Predmet sistematično gradi znanje poslovne in ekonomske terminologije v angleškem jeziku. Razvija govorne in pisne oblike poslovnega komuniciranja v angleškem jeziku. Študentom omogoča, da znanje angleškega jezika umestijo v sodobno poslovno okolje in jih usposablja za učinkovito rabo angleške študijske in referenčne literature.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved: izobraževanje na tem področju, javno nastopanje, zaposlovanje, struktura in strategija podjetja, finančni izkazi podjetja, zagotavljanje finančnih virov, mednarodno poslovanje, trženje, krepitev odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah (formalni in neformalni razgovor, predstavitve, telefoniranje in pisne oblike komunikacije). Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, e-sporočila, prošnja za službo in življenjepis, poslovna korespondenca), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz angleškega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 11.00 v R-203
  • Prosim, da se na govorilne ure predhodno najavite po elektronski pošti.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani