Management proizvodnih in storitvenih procesov

Cilji predmeta

- Seznaniti študente z vlogo izdelavne poslovne funkcije za uspešnejše in učinkovitejše poslovanje podjetja.
- Študente spoznati z uravnavanjem izdelavnega procesa kot transformacijskega procesa in s strateško vlogo izdelavne poslovne funkcije.
- Študentom predstaviti osnovne odločitve, ki jih je potrebno sprejemati v izdelavni poslovni funkciji.
- Študentom dati pregled in zagotoviti razumevanje metod, pristopov, tehnik in konceptov, ki nam pomagajo pri učinkovitejšem organiziranju, planiranju in kontroli izdelave.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management izdelavnih procesov
2. Strateška vloga izdelavne poslovne funkcije
3. Razmestitev procesov
4. Sistem planiranja in kontrole izdelavne poslovne funkcije v podjetju
5. Predvidevanje povpraševanja
6. Dolgoročno planiranje fiksnih zmogljivosti
7. Mesečno planiranje izdelavne poslovne funkcije
8. Operativno planiranje izdelavne poslovne funkcije
9. Uravnavanje zalog, povezanih z neodvisnim povpraševanjem
10. Uravnavanje zalog, povezanih z odvisnim povpraševanjem
11. Izvajanje in kontrola izdelave
12. Obvladovanje kakovosti

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.00 v RZ-305
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v P-326
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani