Matematika za poslovne in ekonomske vede

predmet

Cilji predmeta

- Razvijati logično mišljenje.
- Dati slušatelju temeljne matematične pojme, potrebne za kvantitativno obravnavanje ekonomskih in poslovno organizacijskih problemov.

Vsebina predmeta

1. Funkcije ene spremenljivke
1.1. Funkcija, kompozitum, inverzna funkcija
1.2. Linearna funkcija
1.3. Polinomi, racionalne funkcije
1.4. Eksponentna funkcija, logaritem
1.5. Zveznost in limita
2. Odvod in uporaba
2.1. Odvod in diferencial
2.2. Taylorjeva vrsta
2.3. Analiza funkcije
2.4. Uporaba v ekonomiji
3. Funkcije dveh spremenljivk
3.1. Parcialni odvodi in diferencial
3.2. Nevezani ekstremi
4. Nedoločeni in določeni integral
5. Finančna matematika
6. Linearna algebra
6.1. Matrike
6.2. Determinante
6.3. Sistemi linearnih enačb
6.4. Input-output modeli
7. Verjetnostni račun
7.1. Kombinatorika
7.2. Algebra dogodkov
7.3. Verjetnost, pogojna verjetnost
7.4. Bernoullijevo zaporedje poskusov
7.5. Diskretne slučajne spremenljivke
7.6. Zvezne slučajne spremenljivke
7.7. Momenti

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.00 v RZ-303
  • Govorilne ure bodo po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-304
 
Na vrh strani