EF SEB LU logo

Mednarodno finančno okolje

predmet

Cilji predmeta

- Razviti temeljna znanja na področju mednarodnih financ potrebna študentom poslovnih ved z elementarne na srednjo raven zahtevnosti.
- Spoznati študente s osnovnimi koncepti mednarodnega finančnega okolja pomembnimi za poslovne odločitve
- Naučiti študente uporabljati pridobljena teoretična znanja s področja mednarodnih financ pri reševanju konkretnih poslovnih problemov.
- Pripraviti študente na nadaljevanje študija mednarodnih poslovnih financ.

Vsebina predmeta

1. Specifičnosti finančnega poslovanja v mednarodnem okviru
2. Plačilna bilanca
2.1. Koncept
2.2. Razlogi za neravnotežje
2.3. Financiranje in plačilnobilančno prilagajanje
3. Devizni tečaji
3.1. Koncept deviznih tečajev
3.2. Sistemi in režimi deviznih tečajev
4. Devizni trgi in mednarodni paritetni pogoji
4.1. Devizni trgi in trgovanje z devizami
4.2. Mednarodni paritetni pogoji
4.3. Napovedovanje deviznih tečajev
5. Mednarodni denarni sistem
4.1. Koncept in evolucija
4.2. Problemi sodobnega mednarodnega denarnega sistema
5. Specifična tveganja v mednarodnem finančnem poslovanju in upravljanje z njimi
5.1. Tečajna tveganja
5.2. Tveganja poslovanja s drugimi državami (county risk)
6. Financiranje mednarodne trgovine
6.1. Glavni elementi mednarodnih trgovinskih transakcij
6.2. Finančni instrumenti za financiranje izvoza
7. Finančni instrumenti na mednarodnih trgih kapitala
7.1. Sindiciran kredit
7.2. Evroobveznica
8. Projektno financiranje.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.00 v P-345
 • Zaradi obstoječene zdravstvene situacije bodo do nadaljnega govorilne ure izvajane po e-mailu, po potrebi pa tudi na druge načine, na primer z razgovori po video povezavi ali po telefonu
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 14.00 v P-301
 
Na vrh strani