EF SEB LU logo

Poslovna logistika

predmet

Cilji predmeta

Študenti oz. bodoči vodje morajo razumeti, kako izvajati učinkovito globalno upravljanje oskrbovalne verige, katere so potrebne spremembe v organizacijskih strukturah in poslovnih procesih, kako pravilno uporabljati metrike v logistiki, razumeti morajo potencialna tveganja in pretrese v dobavnih verigah ter vlogo (informacijske) tehnologije v oskrbovalni verigi.

Predmet podaja kritičen pregled logističnih izzivov za prihodnje menedžerje in strokovnjake. Študentom so predstavljeni osnovni koncepti s področja poslovne logistike, s poudarkom na poslovnih procesih in upravljanjem oskrbovalne verige. Študentom omogoča pregled nad vsemi dejavnostmi na področju logistike (od načrtovanja, nabave, transporta, skladiščenja, notranje logistike do dobave in vračanja).

Spoznavanje logistike in managementa oskrbovalnih verig študente pripravlja na profesionalno kariero v okviru proizvajalcev, distributerjev, prevoznikov in ponudniki logističnih storitev. Vsebina predmeta zagotavlja potrebno teoretično/konceptualno osnovo in poznavanje analitičnih metod za sprejemanje operativnih in strateških poslovnih odločitev.

Vsebina predmeta

Poslovna logistika obravnava zagotavljanje učinkovitega pretoka materiala, izdelkov in informacij znotraj in med organizacijami z vidika managementa logistike in managementa oskrbovalne verige. Management logistike obravnava poslovne aktivnosti, ki so v neposredni zvezi z ravnijo storitve za končnega kupca – upravljanje z zalogami, transport, skladiščenje, izbira lokacije, embaliranje, upravljanje z vhodnim materialom in deli, zagotavljanje ravni storitev ter upravljanje z reklamacijami. Management oskrbovalne verige vsebuje integracijo poslovnih procesov celotne oskrbovalne verige od surovin, preko dobaviteljev do končnega kupca. Management logistike je torej obravnavan v kontekstu okvirja interorganizacijskih oskrbovalnih sistemov.

Vsebina:
1. Uvod v poslovno logistiko
2. Management oskrbovalne verige in logistika
3. Procesi v logistiki: SCOR
4. Napovedovanje
5. Načrtovanje
6. Transport
7. Skladiščenje
8. Notranja logistika
9. Obvladovanje naročil
10. Komisioniranje, 3PL, distribucija

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jure-erjavec/ 
 •  
 • Skype: erjavecjure 
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 9.00 v R-402
 • Spoštovani študenti, govorilne ure potekajo v živo ali po Zoom izključno po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-trkman/ 
 •  
 • Skype: peter.trkman 
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 0.00 v R-414
 • Termin (osebno ali Zoom) po predhodnem dogovoru po e-pošti
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani