EF SEB LU logo

Razvijanje podjetniških priložnosti

predmet

Cilji predmeta

• Promocija podjetniške miselnosti med mladimi
• Obuditi in vzpodbuditi kreativnost in inovativnost
• Razviti sposobnost samostojnega odločanja, kreativne samozavesti in prevzemanja odgovornosti
• Spoznati in uporabiti različne metode spoznavanja potreb uporabnikov
• Spodbuditi študente k uvajanju sodobnega in učinkovitega procesa razvoja izdelkov/storitev in podjetniškega planiranja
• Spoznati in uporabiti različne metode in tehnologije prototipiranja
• Študentom ponuditi orodje za nenehno izboljšanje rešitev (izdelkov, storitev, procesov) in poslovanja
• Spoznati in uporabiti različne metode tržnega testiranja
• Predstaviti razvoj ideje do faze prototipa
• Pripraviti predstavitev novega projekta za različne javnosti

Vsebina predmeta

Namen predmeta je spodbuditi ustvarjalno mišljenje študentov, ki naj vodi k prepoznavanju, oblikovanju in razvoju podjetniške priložnosti. Te priložnosti so povezane s potrebami, ki jih imamo na vseh področjih človeškega delovanja in vključujejo tržne in netržne projekte. Cilj predmeta je, da študenti osvojijo teoretične osnove, povezane z razvojem podjetniške priložnosti, in da izvedejo skupinski projekt, ki bo vključeval prepoznavanje podjetniške priložnosti, definiranje rešitve, izdelavo prototipa in testiranje z uporabniki.

1. Podjetniška priložnost: prepoznavanje in izkoriščanje

2. Razvoj prototipa rešitve za prepoznano priložnosti na osnovi Design Thinking metodologije:
- empatija / opazovanje
- opredelitev
- zbiranje rešitev
- prototipiranje
- testiranje

Design Thinking proces izhaja iz meted na področju inženiringa in dizajna, kombinira z idejami iz umetnosti, orodij s področja družboslovnih znanosti in uvidi iz poslovnega sveta. Cilj procesa je: narediti življenje ljudi, ki jim rešujemo probleme, boljše.
Temeljna rdeča nit oziroma proces je razdeljen v več med seboj povezanih faz. Prva faza je faza identifikacije in opredelitve izziva oziroma problema, v kateri se študentje posvetijo zaznavanju priložnosti. Sledi opazovanje uporabnikov ter pridobivanje čim širših informacij o problemu. Sledi iskanje ustreznih idej oziroma zamisli, ki nakazujejo rešitev problema, čeprav ni nujno, da se bodo kasneje vse izkazale kot uporabne. Nanaša se na nov proizvod, storitev, proces, prostor ali sistem. Naslednja faza je faza prototipiranja, kjer potencialne inovacije, dodelane do različnih stopenj uporabnosti, iterativno preizkušamo pri uporabnikih in izboljšujemo rešitev. Zadnja faza v sodelovanju je implementacija. Gre za predstavitev inovacije, ki je uporabna, zaželjena, tehnično izvedljiva in ima razdelan načrt financiranja.

3. Javne (ustne) predstavitve projektov in razvitih prototipov

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 11.30 v P-310
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani