Corporate Finance 1

Cilji predmeta

Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovnimi teorijami in temeljnimi orodji ter praktičnimi rešitvami, ki se uporabljajo v poslovnih financah. Namen predmeta pripraviti študente za sprejemanje investicijskih in finančnih odločitev ter odločitev v zvezi z upravljanjem obratnega kapitala v podjetju.

Vsebina predmeta

Poslovne finance in finančni management. Finančna analiza. Časovna vrednost denarja. Vrednotenje naložb. Ocenjevanje tveganja in zahtevane donosnosti naložb. Ocenjevanje stroškov kapitala podjetja. Investicijske odločitve: kriteriji za presojo upravičenosti investicij, ocenjevanje denarnih tokov in tveganja projektov. Viri financiranja podjetja (lastniški kapital, dolgoročni dolg, najemi) in struktura kapitala. Politika delitve dobička. Upravljanje z obratnim kapitalom (cikel denarja, zaloge, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev).

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v IER - 210
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale tudi preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Povezava na klic - https://uni-lj-si.zoom.us/j/98384773824.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.30 v RZ-105
 • Prosim, če se za GU najavite po el. pošti. / Please make an office hours appointment via e-mail beforehand.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani