Dispozicija magistrskega dela / Master's Thesis Proposal

predmet

Cilji predmeta

Študent pridobi praktične izkušnje pri načrtovanju raziskovalnega dela in pridobi znanje in kompetence:
- od zamisli za predmet raziskovanja do oddaje pisnega izdelka in javne predstavitve in zagovora;
- pogoste težave pri pripravi raziskovalnega dela in kako jih rešiti;
- metodološka izhodišča pri pripravi in izvedbi empiričnega dela na vsebinskem področju študijskega programa;
- uspešno pisno sporočanje raziskovalnih rezultatov

Vsebina predmeta

1. Magistrsko delo: Od zamisli za predmet raziskovanja do oddaje pisnega izdelka in zagovora: pomembne mejniki, vsebine in primeri dobrih magistrskih nalog
2. Ključne zadrege pri pripravi magistrskega dela in kako jih rešiti
3. Metodološka izhodišča pri pripravi in izvedbi empiričnega dela magistrske naloge: Od zbiranja primarnih in sekundarnih podatkov do analize in predstavitve rezultatov
4. Uspešno pisno sporočanje v okviru mag. dela: od uradne predloge do tehnično korektno urejenega besedila

 
Na vrh strani