Ekonomske politike EU

Cilji predmeta

Osnovni cilj predmeta je poglobiti znanje študentov o ključnih ekonomskih politikah EU, ki imajo neposreden in posreden vpliv na poslovno, ekonomsko in institucionalno okolje podjetij, posameznikov in držav, kot tudi ostalih institucij, ki delujejo v okviru notranjega trga EU.

Na podlagi predmeta bodo študenti sposobni razumeti praktično delovanje in teoretično logiko ključnih ekonomskih politik, ki jih izvaja EU, ter delovanje njenih institucij. Prav tako bodo sposobni razumeti delitev nalog in pristojnosti med državami članicami in EU pri določanju koncepta, izvajanju in spremljanju učinkov ekonomskih politik EU.

Vsebina predmeta

1. Osnove in institucije EU
1.1. Razvoj evropske integracije
1.2. Ekonomski temelji EU
1.2.1. Mikroekonomski temelji
1.2.2. Makroekonomski temelji
1.3. Institucije in odločanje v EU
1.4. Proračun EU
2. Enotni trg EU
2.1. Razvoj enotnega trga
2.2. Štiri svobode enotnega trga
2.3. Odpravljanje fizičnih ovir
2.4. Odpravljanje tehničnih ovir
2.5. Odpravljanje davčnih ovir
3. EU politike z izključno/pretežno pristojnostjo EU
3.1. Denarna politika
3.2. Trgovinska politika
3.3. Kmetijska politika
3.4. Politika konkurence
4. EU politike z deljeno pristojnostjo držav članic in EU
4.1. Ekonomsko-finančno upravljanje EU
4.2. Kohezijska (regionalna) politika
4.3. Politika konkurenčnosti
4.4. Podnebna in trajnostna politika
4.5. Energetska politika
4.6. Industrijska politika
4.7. Transportna politika
5. Tekoči izzivi ekonomskih politik EU
5.1. Izzivi evroobmočja (ekonomsko upravljanje, bančna unija, unija kapitalskih trgov, fiskalna unija)
5.2. Izzivi trajnostnega razvoja (Evropski zeleni dogovor)
5.3. Izzivi migracij in varnosti
5.4. Politični izzivi

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.30 v P-345
 • Najava po mailu je zaželena
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 14.00 v P-301
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani