Applied Asset Management

Cilji predmeta

Cilji: pri predmetu bodo študenti pridobili poglobljena znanja o naložbenih razredih, metodoloških vidikih in merjenju uspešnosti upravljanja premoženja, kakor tudi izkušnje na praktičnih primerih upravljanja premoženja.

Kompetence: študenti bodo zmožni samostojnega reševanja relativno nestrukturiranih nalog in soočanja z izzivi na področju upravljanja premoženja; študenti bodo dodatno razvili kompetence povezane z delom v timih, uporabo teoretičnih modelov v praksi, zbiranjem in obdelavo podatkov, ocenjevanjem uspešnosti naložbenih strategij, ter pripravo naložbenih priporočil.

Vsebina predmeta

• Kratek pregled osnov upravljanja s finančnimi naložbami (cilji upravljanja premoženja, premoženjska teorija, naložbenih razredi, izvedeni finančni instrumenti)
• Upravljanje premoženja - delnice
• Upravljanje premoženja - obveznice
• Upravljanje premoženja - alternativne naložbe
• Večfaktorski modeli zahtevane donosnosti
• Ocenjevanje uspešnosti upravljanja (CFA GIPS – Global Investment Performance Standards)
• Nadzor in spremembe sestave premoženja
• Algoritemsko trgovanje in HFT (High Frequency Trading)

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 13.30 v RZ-105
  • Prosim, če se za GU najavite po el. pošti. / Please make an office hours appointment via e-mail beforehand.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani