Enterprise risk management

Cilji predmeta

Namen predmeta je pripraviti bodoče managerje v podjetjih na uspešno vključevanje in povezovanje upravljanja s tveganji v podjetju s strateško funkcijo vodenja podjetja. Predmet tako predstavi metodologijo upravljanja z različnimi vrstami tveganj, s katerimi se srečujejo upravljavci finančnega premoženja v različnih institucijah (podjetjih, bankah, zavarovalnicah, investicijskih in pokojninskih skladih).
Cilj predmeta je usposobiti študente za samostojno obravnavo teh tveganj. Pristop temelji tako na kvalitativnih kot tudi na kvantitativnih pristopih obvladovanja tveganj.

Vsebina predmeta

1. Strateška usmeritev podjetja in vloga obvladovanja tveganj
2. Finančne izgube in pomen obvladovanja tveganja
3. Strateško tveganje
4. Projektno tveganje
5. COSO okvir obvladovanja tveganj
6. Merjenje, modeliranje in obvladovanje tržnega tveganja
7. Merjenje, modeliranje in obvladovanje kreditnega tveganja
8. Merjenje, modeliranje in obvladovanje likvidnostnega tveganja in tveganja spremembe obrestne mere.
9. Merjenje, modeliranje in obvladovanje operativnega tveganja
10. Celoviti pristop k obvladovanju tveganja.
11. Obvladovanje tveganj v globalni finančni krizi

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 0.00 v Zoom
 • Po dogovoru preko emaila / By appointment via email
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.30 v P-303
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani