EF SEB LU logo

Supply Chain Digitalization

predmet

Cilji predmeta

- Razumevanje pomena digitalizacije oskrbnih verig
- Razumevanje vloge tehnologije v oskrbnih verigah
- Razumevanje tehnološkega managementa v oskrbovalnih verigah
- Razumevanje privzemanja tehnologij v oskrbovalnih verigah
- Razumevanje poslovnih modelov in konceptov temelječih na vlogi tehnologij in informacijskih rešitev
- Razumevanje managementa poslovnih procesov ter referenčnih poslovnih modelov s področja oskrbnih verig
- Razumevanje vloge spremljanja in sledenja v oskrbovalnih verigah
- Razumevanje pomena merjenja v oskrbnih verigah
- Razumevanje kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
- Razumevanje sistema merjenja v oskrbnih verigah in izzivov, s katerimi se soočajo podjetja
- Razumevanje pomena poslovne analitike v oskrbnih verigah ter izzivov, s katerimi se podjetja soočajo ob njenem uvajanju
- Opremiti študenta s sposobnostmi vpeljave digitalizacije oskrbnih verig ter uvajanja novih tehnologij v oskrbne verige
- Opremiti študente s sposobnostmi vpeljave managementa poslovnih procesov v oskrbnih verigah
- Opremiti študente s sposobnostmi identifikacije in uporabe ustreznih referenčnih modelov v praksi
- Opremiti študente s sposobnostmi uporabe poslovnih informacijskih sistemov v kontekstu oskrbovalnih verig
- Opremiti študenta s poslovnimi znanji glede načrtovanja in izvajanja merjenja v oskrbnih verigah ter uvajanja sistema kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
- Opremiti študenta s poslovnimi znanji glede uvajanja poslovne analitike v oskrbnih verigah
- Študenti bodo sposobni samostojne uporabe sodobnih informacijskih orodij, ki se uporabljajo v oskrbnih verigah

Vsebina predmeta

Digitalna preobrazba oskrbnih verig.
Vloga tehnologije v oskrbnih verigah.
Informacijski sistemi v oskrbnih verigah.
Merjenje uspešnosti in učinkovitosti v oskrbnih verigah.
Poslovna analitika v oskrbnih verigah.

Nosilci predmeta

  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jure-erjavec/ 
  •  
  • Skype: erjavecjure 
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 9.00 v R-402
  • Spoštovani študenti, govorilne ure potekajo v živo ali po Zoom izključno po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani