Sustainability and quality in supply chains

Cilji predmeta

Prizadevanja na področju trajnostnega razvoja predstavljajo pomembne izzive in priložnosti za podjetja, državne inštitucije in skupnosti. Namen predmeta je študentom zagotoviti razumevanje izzivov in priložnosti s katerimi se danes srečujejo oskrbovalne verige.
Cilji tega predmeta so zagotoviti:
• Razumevanje koncepta trajnostnega delovanja;
• Razumevanje trajnostnega oblikovanja in delovanja oskrbovalnih verig;
• Poznavanje obstoječih metod za ocenjevanje vpliva oskrbovalnih verig na trajnostni razvoj;
• Razumevanje trajnostnih modelov v oskrbovalnih verigah;
• Razumevanje koncepta kakovosti v oskrbovalnih verigah;
• Razumevanje konceptov vitkega poslovanja - ”Lean” in Šest sigma pri obvladovanju kakovosti v trajnostnih oskrbovalnih verigah.
Predmet zajema teme kot so “trojna spodnja meja” v kontekstu oskrbovalnih verig, vprašanja trajnostne naravnanosti pri naročanju, nabavi, oblikovanju, proizvodnji in logistiki, etična vprašanja in management kakovosti v kontekstu trajnostnih oskrbovalnih verig.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management trajnostnih oskrbovalnih verig - osnovni koncepti
2. Koncept “trojne spodnje meje” v management oskrbovalnih verig
3. Strategija managementa trajnostnih oskrbovalnih verig
4. Etika in družbena odgovornost podjetij v managementu oskrbovalnih verig
5. Trajnostno naročanje in nabava
6. Oblikovanje in proizvodnja trajnostnih izdelkov
7. Trajnostni transport in skladiščenje
8. Povratna logistika in recikliranje
9. Kakovost oskrbovalnih verig in mednarodni standardi kakovosti
10. Management kakovosti oskrbovalnih verig – “Lean” in Šest sigma
11. Obvladovanje kakovosti dobaviteljev v managementu oskrbovalnih verig

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 13.00 v RZ-305
Na vrh strani