Quantitative behavioral finance

Cilji predmeta

Namen predmeta je predstaviti alternativno razlago obnašanja vlagateljev in drugih udeležencev trgov kapitala in posledice za delovanje teh trgov. Vedenjske finance nasprotujejo razlagi učinkovitih trgov in kot alternativo racionalnem obnašanju vlagateljev ponujajo razlage, ki temeljijo na vedenjskih pristranskosti vlagateljev. Predmet obravnava temeljne prispevke vedenjskih razlag ter predstavlja področja, kjer je mogoče z njihovimi zaključki nadgraditi standardne modele vrednotenja naložb in upravljanja premoženja ter jih uporabiti v praksi.

Vsebina predmeta

1. Obnašanje vlagateljev in anomalije na finančnih trgih
1.1. Omejenost arbitraže
1.2. Teorija izgledov, vedenjske pristranskosti, sidranje in miselno računovodstvo
1.3. Uganka premije za tveganje delnic, napovedljivost donosnosti delnic, premija za velikost, učinek vztrajnosti v donosnosti, uganka diskonta zaprtih investicijskih skladov, pretirano trgovanje, itd.
2. Vedenjske poslovne finance
2.1. Neracionalni vlagatelji in racionalni managerji
2.2. Racionalni vlagatelji in neracionalni managerji
2.3. Vpliv vedenjskih pristranskosti na finančne odločitve v podjetjih (politika delitve dobička, ime podjetja, uravnavanje dobička, nagrajevanje managerjev, itd.)
3. Vedenjske finance in poklicni finančniki
4. Odpravljanje pristranskosti in investiranje na podlagi vedenjskih vzorcev

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 13.30 v RZ-105
  • Prosim, če se za GU najavite po el. pošti. / Please make an office hours appointment via e-mail beforehand.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani