ECONOMIC POLICIES OF THE EU

Cilji predmeta

Osnovni cilj predmeta je poglobiti znanje študentov o ključnih ekonomskih politikah EU, ki imajo neposreden in posreden vpliv na poslovno, ekonomsko in institucionalno okolje podjetij, posameznikov in držav, kot tudi ostalih institucij, ki delujejo v okviru notranjega trga EU. Na podlagi predmeta bodo študenti sposobni razumeti praktično delovanje in teoretično logiko ključnih ekonomskih politik, ki jih izvaja EU. Prav tako bodo sposobni razumeti delitev nalog in pristojnosti med državami članicami in EU pri določanju koncepta, izvajanju in spremljanju učinkov ekonomskih politik EU.

Vsebina predmeta

1. Vsebinska osnova ekonomske povezave v EU
1.1. Razvoj evropske integracije
1.2. Institucije in odločanje v EU
1.3. Proračun EU
1.2. Ekonomske osnove
2. Notranji trg EU
2.1. Prost pretok blaga
2.2. Prost pretok ljudi
2.3. Prost pretok storitev
2.4. Prost pretok kapitala
3. Politike s pretežno/izključno pristojnostjo EU
3.1. Politika konkurence
3.2. Trgovinska politika
3.3. Kmetijska politika
3.4. Denarna politika
4. Politike z deljeno nacionalno/EU pristojnostjo
4.1. Industrijska politika
4.2. Kohezijska (regionalna) politika
4.3. Transportna politika
4.4. Okoljska politika
4.5. Koordinacija fiskalnih in makro politik
5. Novi izzivi ekonomskih politik EU
5.1. Energetika in klimatske spremembe
5.2. Konkurenčnost (Evropa 2020)
5.3. Dolžniška kriza evroobmočja

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.30 v P-345
 • Najava po mailu je zaželena
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 14.00 v P-301
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani