EF SEB LU logo

Gospodarjenje s podjetniškimi viri

predmet

Cilji predmeta

Podjetništvo je možno zgolj ob načrtovanju dejavnosti, ki presega obstoječe zmožnosti podjetnika in njegovega podjetja z vidika virov. Da je to uresničljivo, pa so potrebne zmožnosti identifikacije zanimivih poslovnih priložnosti, ocene obsega in vrste potrebnih virov za njihovo uresničitev, zagotovitev teh virov po ugodnimi pogoji in tudi skrbno razpolaganje z njimi. Namen predmeta Gospodarjenje s podjetniškimi viri je, da študent izostri svoje sposobnosti izvajanja navedenih podjetniških aktivnosti. Prav nezadostna zagotovitev virov za rast je najpogostejši razlog za propad mladih hitro rastočih podjetniških podjemov.

Pri del predmeta obravnava tipe, funkcije in pomen ostalih podjetniških virov razen financ: samo podjetniško idejo, kadre, poslovna, organizacijska in tehnična znanja ter pravna znanja. Drugi del predmeta se osredotoča na gospodarjenje s finančnimi viri. Vključuje ocenjevanje finančnega poslovanja, finančno planiranje, identifikacijo potrebe po dodatnih virih financiranja in vrednotenje podjetniškega podjema, pri čemer se posveča posebnostim vseh možnih oblikam lastniškega ali dolžniškega financiranja mladih podjetniških podjemov.

Predmet Gospodarjenje s podjetniškimi viri se po filozofiji in stilu razlikuje od klasičnih univerzitetnih predmetov upravljanja s človeškimi viri ali poslovnih financ, sicer gradi na navedenih znanjih, a jih integrira z upoštevanjem značilnosti, sposobnosti in okoliščin poslovanja podjetnikov in managerjev mladih in malih podjetij, upošteva posebnosti njihovih spodbud, zmožnosti, miselnih modelov in ciljev. Predmet zato tudi ne nadomešča znanj, ki jih bi sicer študent dobil s poslušanjem ostalih predmetov. Predmet Gospodarjenje s podjetniškimi viri poseben pomen daje vidiku časovnega tempiranja pridobitve in uporabe virov (kot je na primeru financiranja običajno pri uporabi tveganega kapitala), pomena poslovnega modela za potrebe po virih podjetja in pa posebnostim vrednotenja podjetniških podjemov.

Vsebina predmeta

1. Teorija proizvodnih virov in podjetništvo
1.1 Pogoji zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja
1.2 Sodobna teorija na temelju virov v podjetništvu
2. Podjetniški viri: Človeški dejavnik
2.1 Ustanovni tim
2.2 Oblike zaposlovanja
2.3 Plačna politika in stroški dela
3. Podjetniški viri: Operativni vidik
3.1 Pravne oblike organiziranja
3.2 Prostor in oprema
3.3 Procesi in sistemi
3.4 Pravna zaščita in zavarovanja
4. Podjetniški viri: Trženje
4.1 Raziskava trga
4.2 Trženje v malih podjetjih
4.3 Oblikovanje cen
5. Podjetniški viri: Viri financiranja
5.1 Obseg potrebnih finančnih virov
5.2 Finančni viri in cena financiranja
6. Poslovna ekonomika v malem podjetju
6.1 Prispevčna analiza
6.2 Točka preloma
6.3 Donosnost investicij

Nosilci predmeta

  • izr. prof. dr. Nina Ponikvar

  • Katedra za ekonomijo (redna članica)
  • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
  • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 10.00 v P-346
 
Na vrh strani