DVOJNE DIPLOME

Želite obogatiti svojo kariero s pridobitvijo diplome iz ne samo ene, temveč z dveh vrhunskih institucij? Bi radi pridobili mednarodne izkušnje že v času dodiplomskega študija? Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF) imate priložnost, da postanete del »Double Degree« programa v sodelovanju z eno od naših partnerskih institucij.

PROGRAM

Program dvojne diplome oz. »Double Degree« je kombiniran študijski program, ki vodi do dveh diplom na dveh institucijah. Po uspešni izpolnitvi vseh zahtev programa prejmete diplomo EF in partnerske institucije.

Zaradi različnih nacionalnih omejitev in razlik med institucijami vsak program dvojne diplome izgleda drugače, vendar običajno vključuje enako količino študijskega časa na obeh institucijah. Krediti, pridobljeni na obeh institucijah v okviru programa, se medsebojno priznajo, kar posledično skrajša čas študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom ločeno.

Ekonomska fakulteta je izjemno selektivna pri izbiri partnerskih institucij, saj na seznam dodaja le tiste, ki so usmerjene v raziskovanje in so ob enem mednarodno akreditirane. Gre za vodilne institucije na področju ekonomije in / ali poslovanja v svoji državi, in ponujajo veliko akademskih priložnosti, kar predstavlja dodano vrednost za študente.

PREDNOSTI

Na današnjem mednarodnem trgu dela bodo diplomanti z visokošolsko diplomo, pridobljeno v dveh različnih državah, en korak pred konkurenco. Vaša mednarodna izkušnja bo zelo cenjena s strani potencialnih delodajalcev.

Nekatere evropske in neevropske družbe so že seznanjene s programi dvojnih diplom in imetniki dvojne diplome bodo bolj verjetno kandidati za mednarodne položaje z boljšimi poklicnimi priložnostmi od ostalih diplomantov.

Nekaj prednosti programa dvojnih diplom:

  • Pridobiti dve diplomi v bistveno krajšem času;
  • Izkušnja »najboljše iz obeh svetov« - vsaka institucija dodaja svojo specifičnost za študijski program in tako dopolnjuje partnersko institucijo;
  • Nova izkušnja drugačne kulture, poslovnega okolja in pristopa k učenju;
  • Priložnost za nadgradnjo znanja poslovne angleščine;
  • Opravljanje strokovne prakse (sestavni element nekaterih programov dvojne diplome, vendar ne vseh);
  • Oprostitev plačila šolnine na partnerski instituciji.

PRIJAVA

Programi dvojnih diplom so zahtevni in predstavljajo večji izziv, kot če bi pridobili le (eno) diplomo na EF. To pomeni, da bodo izbrani le študentje z najvišjimi ocenami in visoko stopnjo motiviranosti.

Študenti se v prvem semestru drugega letnika prijavijo na razpis za opravljanje programa dvojne diplome ter s tem opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini. Razpis je predmet aktualne pogodbe med partnerskima institucijama, število razpisanih mest je omejeno.

IZBIRNI POSTOPEK

Izbira kandidatov poteka na osnovi naslednjih kriterijev:

  • Uspešnost pri študiju;
  • Motivacija za študij v tujini;
  • Znanje jezika;
  • Intervju.

Programi dvojnih diplom na prvi stopnji študija (dodiplomski študij)

 Program  Partnerska institucija  Država
Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola na usmeritvi:
Mednarodno poslovanje
Audencia Business School
Chonnam National University
Francija
Koreja
Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola na usmeritvi:
Trženje
Pforzheim University Business School
KEDGE Business School
Chonnam National University
Nemčija
Francija
Koreja
Na vrh strani